Психологическата парадоксалност на историята в богомилски контекст